Message from the meeting committie (in danish):

DSRA Nats 2018, bliver afholdt i en af Lollands smukkeste omgivelser af klubben South Island Rodders.
Only Pre 49 cars. 
Træffet bliver afholdt ved Maribo Sø på campingpladsen hvor vi har booket hele sø siden, plads til 250+
alle med strøm og adgang til toilet og bad, her er også mulighed for at leje sig ind i en 4 personers hytte med eget bad og toilet, camping pladsen har også egen strand, det vil være muligt at komme rundt og se hele søen fra turbåden Anemonen som sejler direkte fra træfpladsen fra kl: 14-18, der er plads til 60 personer og egne drikkevarer må medbringes, det tager ca 1 time, så 4 ture er pre booket. 
For dem som ønsker at bo på hotel, så er der pre booket 15 værelser på Hotel Maribo Søpark. Hotellet ligger 150m fra træfpladsen. 
Mere info kommer senere. 
Tider. 
Rodrun.
Forhåndstilmelding. 

Mvh.
South Island Rodders. 
Kontakt person: Svend Larsen, +45 22383262. 
Info og program på dansk:
 
DSRA Nats 2018
August den. 10-11 & 12. Hosted by South Island Rodders.
South Island Rodders afholder DSRA Nats 2018 i et af Lollands smukkeste områder på Maribo Sø camping, Vestergade 29, DK-4930 Maribo.
Alle telt- og campingvognpladser har strøm og adgang til toilet og bad. Alternativt vil der være mulighed for at leje sig ind i en 4 eller 5 personers hytte med eget bad og toilet eller der kan bookes hotel værelse på Hotel Søpark, Maribo, hotellet ligger kun 150 meter fra træf/campingpladsen.
Campingpladsen har egen strand. Der vil om lørdagen være mulighed at komme rundt og se hele den smukke sø fra turbåden Anemonen som sejler direkte fra træfpladsen. Der sejles to ture af ca. 1 times varighed. Afgange er kl 15 og kl. 16. Der er plads til 60 personer ombord og egne drikkevarer må medbringes.
 
Tilmelding til Nats sker ved at trykke på DSRA Nats 2018 linket på SouthIslandRodders.dk. 
Træfafgift: Pris pr. voksen: kr. 550,-, pris pr. barn under 12 år: Kr. 200,-.
Dette er inkluderet i træfafgiften: Øl og Vand under hele træffet, campingplads til telt/vogn, fredag, lørdag & søndag inklusive el og bad, free WiFi, grill buffet i teltet fredag aften, galla buffet i teltet lørdag aften med live Rock & Roll musik, Rod Run med frokost lørdag, morgenmad lørdag & søndag.                                           
Ikke inkluderet i træfafgift: Bådtur rundt Maribo sø fra træf pladsen. Pris: Kr. 50,- pr. person. Turen skal bookes og betales lørdag ved start på Rod Run.
 
Hytter på Pladsen:
Der vil være mulighed for at leje 4 & 5 personers hytter på træfpladsen.
Pris: 4 personer uden bad: Kr. 1200,- ;  Pris: 5 personers med bad: Kr. 1600,-
Booking ved henvendelse direkte til Telefon +4554 78 00 71
eller skriv til camping@maribo-camping.dk, www.Maribo-Camping.dk.
 
Hotel:
Hotel Søpark, Maribo, Vestergade 29, 4930 Maribo, kun 150 meter fra træfpladsen.
1 person i enkeltværelse inkl. morgenmad. Pris: Kr. 515,-
2 personer i dobbelt værelse inkl. morgenmad. Pris: Kr. 700,-
3 personer i dobbeltværelse inkl. ekstra opredning og inkl. morgenmad. Pris: Kr. 900,-
Bookes direkte: Tlf.:  54 78 10 11. Husk at sige Reservations nr. 822325, for bedre pris.
Mail: soepark@millinghotels.dk, http://millinghotels.dk/hoteller/hotel-soepark/
 
Husk: Årets Træf T-shirt forudbestilles Pris: Kr. 150,-. Du kan bestille din T-shirt på www.southislandrodders.dk under træf T-shirt.

 
Træfprogram:
Fredag:
• Kl. 15:00 Træfpladsen åbner.
• Kl. 19:00 Middag i træfteltet.
Lørdag:
• Kl. 07:00 – 09:00 Morgenmad I træfteltet.
• Kl. 11:00 Rod Run starter foran Bangs Have Pavillonen.
• Kl. 12:00 Frokost på Rod Run post nr. 3.
• Kl. 14:30 Rod Run slutter på træfpladsen med post nr. 5.
• Kl. 15:00 Båd tur. 1 afgang. Søen rundt ca. 45min.
• Kl. 16:00 Båd tur. 2 afgang. Søen rundt ca. 45 min.
• Kl. 19:00 Gallamiddag i træfteltet.
• Kl. 20:30 Rod Run. Præmieuddeling & Lotteri.
• Kl. 21:30 Rock & Roll live musik i træfteltet.
Søndag:
• Kl. 08:00 – 10:00 Morgenmad i træfteltet.
• Kl. 12:00 Træfpladsen lukker.

South Island Rodders, takker.
Info and program in english:
 
DSRA Nats 2018.
August the. 10-11 & 12, hosted by South Island Rodders.
 
The DSRA 2018 is being held in one of Lolland's most beautiful areas at the place Maribo Sø Camping, Vestergade 29, DK-4930 Maribo.
For all tent and caravan users there will be free access to electricity and access to toilet and bathroom. 
Additionally there will also be the possibility of either renting a 4 or 5 person cottage with private bathroom and toilet or to book a hotel room at Hotel  Søpark, Maribo, which is only 150 meters from the campsite.
The campsite has its own beach. On Saturday it will possible to see the whole beautiful lake from the “Anemonen” tour boat which departures directly from the campsite area. There will be two trips around the lake. First trip will be at 15:00 and second trip at 16:00. The tour boat can seat  60 people on board and it’s possible to bring your own alcohol drinks onboard. 
 
Make your reservation to the Nats by clicking on the DSRA Nats 2018 link on our web site. SouthIslandRodders.dk  
Rates: Price adults: DKK 550,-, price children under 12 years of age: DKK 200,-.
This is all included in the rates: Beer and water Friday evening & Saturday, camping space for tents and wagons, Friday, Saturday & Sunday including electricity and bath, free WiFi, grill buffet in the party tent Friday evening, gala buffet in the party tent Saturday evening with live rock & roll music, Rod Run with lunch Saturday, breakfast Saturday & Sunday. 
Not included: Boat trip around the lake directly from the meeting area. Price: DKK 50,- per person,  must be booked and paid Saturday at the start of Rod Run.
 
Cabins close to the meeting:
Price: 4 persons without bath: DKK 1200,-, 5 persons with bathroom: DKK 1600,-.
Booking by contact directly. Phone + 45-54 78 00 71, or e-mail to camping@maribo-camping.dk, www.Maribo-Camping.dk.
 
Hotel:
Hotel Søpark, Maribo, Vestergade 29, 4930 Maribo, only 150 meters from the meeting area..
1 person in single room including breakfast. Price: DKK 515,-
2 persons in double room including breakfast. Price: DKK 700,-
3 persons in double room including extra bed and including breakfast. Price: DKK 900,-
Book Direct: Tel: +45 54 78 10 11. Remember to say Reservations No. 822325, for a better price.
Mail: soepark@millinghotels.dk, http://millinghotels.dk/hoteller/hotel-soepark/
 
Please note that meeting reservation and booking of accommodation in cabins or Hotel has to bee made separately.
 
Don’t forget to pre-order: This year's DSRA 2018 T-shirt, price is DKK 150,-, you can pre-order your T-shirt at www.southislandrodders.dk
 
Programme:
Friday:
15:00 The campsite opens.
19:00 Dinner in the main tent.
Saturday:
• Kl. 07:00 – 09:00 Breakfast in the main tent.
• Kl. 11:00 Rod Run starts from “Bangs Have” Pavilion.
• Kl. 12:00 Lunch at Rod Run post 3.
• Kl. 14:30 Rod Run ends at campsite with post 5.
• Kl. 15:00 Boat trip round the lake 1st depature. Est. 45 min.
• Kl. 16:00 Boat trip round the lake 2nd depature. Est. 45 min.
• Kl. 19:00 Gala dinner in the main tent.
• Kl. 20:30 Rod Run. Awards & Lottery.
• Kl. 21:30 Rock & Roll live music in the main tent.
Sunday:
• Kl. 08:00 – 10:00 Breakfast in the main tent.
• Kl. 12:00 End of DSRA Nats 2018.
 
South Island Rodders says thank you.
For more informations on the DSRA Nats meet, go to 
http://southislandrodders.dk/dsra-nationals-2018/
or
Klik her for at få dit eget GoMINIsite