AFLYST pga. Corona restriktioner

CANCLED due to Corona restrictions


DSRA Nats 2020

Hosted by South Island Rodders
August the 7th – 9th 2020

For more information, eg. programme, see 
http://southislandrodders.dk/dsra-nationals/
 
(English below.)
South Island Rodders afholder DSRA Nats 2020 i et af Lollands smukkeste områder på Maribo Sø camping, Bangshavevej 25, 4930 Maribo.

Alle telt- og campingvognpladser har strøm og adgang til toilet og bad.

Alternativt vil der være mulighed for at leje sig ind i en 4 eller 5 personers hytte med eget bad og toilet eller der kan bookes hotel værelse på Hotel Søpark, Maribo, hotellet ligger kun 150 meter fra træf/campingpladsen.

Campingpladsen har egen strand.
Der vil om lørdagen være mulighed at komme rundt og se hele den smukke sø fra turbåden Anemonen som sejler direkte fra træfpladsen. Der sejles en tur af ca. 1 times varighed. Afgangen kl. 16. Der er plads til 60 personer ombord (48 i tørvejr) og egne drikkevarer må medbringes. Vær opmærksom på at Anemonen ikke er handicapvenlig.

Tilmelding til Nats sker på Billetsalg.dk

Træfafgift:

Pris pr. voksen: kr. 600,-
Pris pr. barn under 12 år: Kr. 200,-

Dette er inkluderet i træfafgiften:

Øl og Vand under hele træffet.
Campingplads til telt/vogn, fredag, lørdag & søndag.  Inklusive el og bad. Free WiFi.
Grill buffet i teltet fredag aften.
Grill buffet i teltet lørdag aften med playlist musik.
Rod Run med frokost lørdag.
Morgenmad lørdag & søndag.
Ikke inkluderet i træfafgift:

Bådtur rundt Maribo sø fra træf pladsen.
Pris: Kr. 50,- per person.
Turen skal bookes og betales lørdag ved start på Rod Run.
Hytter på Pladsen:

Der vil være mulighed for at leje 4 & 5 personers hytter på træfpladsen.

Pris: 4 personer uden bad: Kr. 1200,-
Pris: 5 personers med bad: Kr. 1600,-

Booking ved henvendelse direkte til Telefon +4554 78 00 71
eller skriv til camping@maribo-camping.dkhttp://www.Maribo-Camping.dk

Hotel:

Hotel Søpark, Maribo, Vestergade 29, 4930 Maribo, kun 150 meter fra træfpladsen.

1 person i enkeltværelse inkl. morgenmad. Pris: Kr. 515,-
2 personer i dobbelt værelse inkl. morgenmad. Pris: Kr. 700,-
3 personer i dobbeltværelse inkl. ekstra opredning og inkl. morgenmad. Pris: Kr. 900,-

Bookes direkte: Tlf.:  54 78 10 11.
Husk at sige Reservations nr. 822325, for bedre pris.
Mail: soepark@millinghotels.dkhttp://millinghotels.dk/hoteller/hotel-soepark/

Husk at forudbestille årets Træf T-shirt.
Pris: Kr. 150,-
Du kan bestille din T-shirt på Billetsalg.dk

ENGLISH:
The DSRA 2020 is being held in one of Lolland’s most beautiful areas at the place Maribo Sø Camping, Bangshavevej 25, 4930 Maribo.

For all tent and caravan users there will be free access to electricity and access to toilet and bathroom.

Additionally there will also be the possibility of either renting a 4 or 5 person cottage with private bathroom and toilet or to book a hotel room at Hotel  Søpark, Maribo, which is only 150 meters from the campsite.

The campsite has its own beach. On Saturday it will possible to see the whole beautiful lake from the “Anemonen” tour boat which departures directly from the campsite area. There will be one trip around the lake. It will depart at 16:00. The tour boat can seat  60 people on board (48 seats under roof) and own beverage may be brought onboard. Please note that the tour boat is not suitable for disabled people.

Make your reservation to the Nats by clicking on the DSRA Nats 2020 at Billetsalg.dk

Rates:

Price adults: DKK 600,-
Price children under 12 years of age: DKK 200,-

This is all included in the rates:

Beer and water Friday evening & Saturday.
Camping space for tents and wagons, Friday, Saturday & Sunday including electricity and bath. Free WiFi.
Grill buffet in the party tent Friday evening.
Grill buffet in the party tent Saturday evening with  playlist music.
Rod Run with lunch Saturday.
Breakfast Saturday & Sunday.
Not included:

Boat trip around the lake directly from the meeting area.
Price: DKK 50,- per person,  must be booked and paid Saturday at the start of Rod Run.
Cabins close to the meeting:

Price: 4 persons without bath: DKK 1200,-
Price: 5 persons with bathroom: DKK 1600,-

Booking by contact directly. Phone + 45-54 78 00 71
Or e-mail to camping@maribo-camping.dkhttp://www.Maribo-Camping.dk

Hotel:

Hotel Søpark, Maribo, Vestergade 29, 4930 Maribo, only 150 meters from the meeting area..

1 person in single room including breakfast. Price: DKK 515,-
2 persons in double room including breakfast. Price: DKK 700,-
3 persons in double room including extra bed and including breakfast. Price: DKK 900,-

Book Direct: Tel: +45 54 78 10 11. Remember to say Reservations No. 822325, for a better price.
Mail: soepark@millinghotels.dkhttp://millinghotels.dk/hoteller/hotel-soepark/

Please note that meeting reservation and booking of accommodation in cabins or Hotel has to bee made separately.

Don’t forget to pre-order this year’s DSRA 2020 T-shirt. Price is DKK 150,-

You can pre-order your T-shirt at Billetsalg.dk
Klik her for at få dit eget GoMINIsite